Stadstuinen gesaneerd in verband met bodemverontreiniging

Afgelopen maand hebben we in de stad zo’n 30 binnentuinen geïnventariseerd en de vervangingswaarde van alle tuinonderdelen getaxeerd. Dit in verband met een plaatselijke bodemverontreiniging, waardoor de tuinen gesaneerd moeten worden. Opdrachtgever is in dit geval de gemeente en alle tuineigenaren worden volledig en naar tevredenheid schadeloos gesteld.

Continue Reading 0

VRT-taxateur

Hebt u een taxatierapport (waardebepaling) of een expertise nodig voor uw verzekering, of omdat u betrokken bent geraakt in een geschil of rechtszaak? Dan moet dit rapport of deze expertise zijn opgesteld door een onafhankelijke taxateur die aangesloten is bij de VRT, de Vereniging van Register Taxateurs. VRT-taxateurs hebben een speciale opleiding genoten, zij worden […]

Continue Reading 0
IMG_8255

Wateroverlast

In juni is er ontzettend veel regen gevallen. Een drama voor o.a. boomkwekers. Er is vooral veel schade door wateroverlast in Brabantse boomkwekerijen. Inmiddels is Schalk Linde10 bezig met de taxaties. Soms loopt de schade in de tonnen.

Continue Reading 0

Inspectiewerk

In september wordt door Schalk linde10 het controlewerk (diverse inspectie-werkzaamheden) weer gestart betreffende het groenonderhoud rond grote bedrijven.

Continue Reading 0

Mediation

In het geval van geschillen bij de aanleg van tuinen en groenvoorzieningen of wanneer er vragen zijn over de kwaliteit van bomen en beplantingen, kan mediation veel voordeel opleveren.

Continue Reading 0